Senioritalo Aikalisä ry

Taustaa lyhyesti

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry perustettiin 2010 muutamien seniori-ikäisten henkilöiden toimesta. Yhdistyksen tarkoituksena oli senioriasumisen edistäminen ja toteuttaa yhdistyksen jäsenten tarpeita palveleva yhteisöllinen kerrostalo ryhmärakennuttamalla. Tässä toteutustavassa on talon tulevilla asukkailla hyvä mahdollisuus vaikuttaa oman asuntonsa suunnitteluun ja yhteisten tilojen muotoutumiseen. Yhdistys haki Helsingin kaupungilta tarkoitukseen sopivaa tonttia Jätkäsaaresta ja kaupunginhallitus myönsi sen yhdistykselle 28.1.2013. Rakennuttamista johtamaan yhdistys kiinnitti toukokuussa 2013 Pauli Pernaan Viator Oy:stä ja arkkitehdiksi Ulpu Tiurin Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy:stä.

Asunto-osakeyhtiö

Talon kaikki asunnot ovat varattuja. Rakentamista varten on perustettu Asunto Oy Helsingin Aikalisä, joka vastaa talon rakennuttamisesta. Tontti on kaupungin vuokratontti. Yhtiötä ja sen asukkaita koskee Hitas- sääntely asuntojen jälleenmyynnin ym. seikkojen osalta. Asunto Oy:n perustajaosakkaat ovat allekirjoittaneet ennen yhtiön perustamista osakassopimuksen, jossa sitoudutaan noudattamaan senioritalon periaatteita, mm. kussakin asunnossa ainakin yhdenasukkaista tulee olla 55 vuotta täyttänyt.

Tontti ja talo

Hankkeen tontti sijaitsee Jätkäsaaressa osoitteessa Livornonkatu 8. Tontin rakennusoikeus on 3400 m2, josta 70 m2 on liiketila-kerrosalaa. Rakennukseen tulee asemakaavan mukaisesti kuusi täyttä kerrosta ja lisäksi näitä pienemmät seitsemäs ja kahdeksas kerros. Asuntoja on kaikkiaan 42 kooltaan 1h+kk … 4-5h+k sekä tavanomaista kerrostaloa huomattavasti runsaammat yhteistilat. Katutasossa ei ole asuntoja, vaan pelkästään yhteistiloja kuten monikäyttösali, pesula sekä liiketila toriaukion kulmauksessa. Osa yhteistiloista; sauna, oleskelutila, kuntohuone ja vastaanottotila ovat talon 8. kerroksessa. Jokaisella asunnolla on parveke.

Autopaikat

Taloyhtiölle kuuluu 28 pysäköintiluolassa olevaa autopaikkaa. Talossa ei ole väestönsuojaa, vaan autoluola toimii myös väestösuojana.

Rakentamisaikataulu

Rakennuslupahakemus jätetään sisään toukokuussa, kun asunto Oy on perustettu. Rakentaminen alkaa loppukesästä 2014. Arvioitu rakennusaika on 13 kuukautta. Sisäänmuutto taloon tapahtuu loppuvuodesta 2015.

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry., päivitetty 20.5.2014