Minkälaisessa asunnossa ja ympäristössä haluaisimme asua seniori-ikäisenä?

  • kohtuuhintainen hankkia
  • kohtuulliset asumiskustannukset tarvittavine palveluineen
  • yhteisöllisyyttä (halujen mukaan)
  • yksityisyyttä (halujen mukaan)
  • virikkeellinen ympäristö (omassa asunnossa, yhteisissä tiloissa, ympäristössä)
  • mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua palveluiden kehittämiseen
  • fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäminen vaivatonta
  • modernit multimediapalvelut.

Tältä pohjalta lähdimme kehittelemään senioritaloamme.

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry, päivitetty 21.3.2013